Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Gåvor

Utgångspunkten för Ersta socialt arbetes verksamheter är varje människas rätt till trygghet och värdighet genom hela livet. Där den kollektiva välfärden inte räcker till är vår ambition högre och vidare. Vår utmaning är att med yrkesskicklighet och medmänsklighet möta människor i kris eller i behov av omsorg 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Våra verksamheter:

 • Ersta fristad, skyddat boende och gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
 • Ersta Vändpunkten, stödprogram för barn och vuxna anhöriga till alkohol- och drogberoende.
 • Ersta flickhem, Valåkers gård, ett behandlingshem (HVB) för flickor som varit eller misstänkts ha varit utsatta för sexuella övergrepp.
 • Barnrättsbyrån, öppen verksamhet som arbetar för barns rättigheter
 • Alzheimers Café, mötesplats för personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående samt gruppverksamhet för yngre personer med Alzheimers sjukdom.
 • Mariahemmet, omsorgsboende för äldre.
 • Villa Cederschiöld, gruppboende för personer med demenssjukdom.

Aktuella insamlingsbehov:

 • Ersta fristad är helt insamlingsfinansierad: 6,1 miljoner kronor per år. Utöver det har verksamheten följande behov:Förrådsutrymme för familjer som flyttar till eget boende: 50 000 kronor. Aktiviteter/utflykter: 50 000 kronor per år. Inre renovering av det skyddade boendet: 30 000 kronor. Flyttbidrag till kvinnorna i samband med flytt till egen bostad från det skyddade boendet: 30 000 kronor.
 • Ersta Vändpunkten är också helt insamlingsfinansierad: 3,8 miljoner kronor per år.
 • Ersta flickhem, skolprojekt: 2,6 miljoner kronor.
 • Barnrättsbyrån.
 • Verksamhet för personer med demensdiagnos och deras anhöriga: 700 000 kronor per år.

 

PG 90 00 54-8 eller BG 900-0548
Din gåva gör skillnad för människor i utsatta livssituationer!

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00