Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstaträffen och Vändpunkten

1982 kom en ny socialtjänstlag, och i dess anda om samverkan mellan kommunala, sociala och idéburna verksamheter i samhället, inledde Ersta ett samarbete med socialdistrikt 5 på Södermalm i Stockholm. Man utarbetade ett gemensamt handlingsprogram för att försöka nå människor med allvarliga alkoholproblem.

Ersta ordnade rymliga lokaler dit man bjöd in sin målgrupp. Besökarna kunde duscha och tvätta sig, och om de ville kunde de också få en rejäl grötfrukost. Tvättmaskiner fanns också för dem som behövde få sina kläder tvättade. Redan de första månaderna tog Erstaträffen emot 400 gäster.

1990 sade socialdistriktet upp samarbetsavtalet med Ersta och i början av 1991 upphörde verksamheten.

Erstaträffen. Socialsekreterare Bo Andersson - kommunplacerad - sköter tvättmaskinen.
Erstaträffen. Socialsekreterare Bo Andersson - kommunplacerad - sköter tvättmaskinen.

Vändpunkten

Ur arbetet med problemen kring alkoholberoende och missbruk av sprit och droger utvecklades nästa samarbetsprojekt: Vändpunkten. Där koncentrerade man sig främst på två uppgifter. Den ena inriktades på missbrukaren själv. Genom samtal försökte man tillsammans med missbrukaren komma fram till den behandlingsform som skulle vara bäst.

Den andra huvudlinjen tog sikte på familjer där det fanns en eller flera missbrukare. Man samlade då alla i familjen till kurser och samtal för att aktivera dem i rehabiliteringsarbetet. En förutsättning för arbetet var att missbrukaren själv skulle vända sig till Vändpunkten för att få hjälp.

Erstaträffen. Samling vid kaffeborden.
Erstaträffen. Samling vid kaffeborden.

Aktiviteter på 2000-talet

Även i dag har Ersta Vändpunkten program som vänder sig till barn och vuxna som på något sätt drabbats av någon närståendes bruk av alkohol eller droger. I samtliga program får man träffa andra personer som är i samma situation som man själv. Det är viktigt att få möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Då får man mer kunskap om missbruk och vad det kan innebära att vara anhörig till någon som missbrukar.

Erstaträffen. Två gäster serverar varandra.
Erstaträffen. Två gäster serverar varandra.

Ersta Vändpunkten arrangerar även olika utbildningar och seminarier samt ger handledning och konsultation för personer som är verksamma inom socialt arbete och vård.

Vändpunkten. Kvällskurs för vuxna anhöriga till Kemiskt beroende.
Vändpunkten. Kvällskurs för vuxna anhöriga till kemiskt beroende.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00