Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstajournalen, nr 2 2019

Erstajournalen nr 2 2019I det här numret uppmärksammar vi bland annat första spadtaget för Ersta nya sjukhus, som togs av H.M. Drottningen den 17 september. Kerstin Berglind, överläkare och specialist vid Ersta hospice, berättar om vården i livets slutskede och Urban Beckfjäll, kyrksyster, och Joanna Davrin, om Ersta kyrkas viktiga stödjande arbete inom äldreomsorgen. 

Du hittar artiklarna i menyn till vänster (om du sitter vid en dator) eller uppe till höger (på surfplatta och telefon).

Trevlig läsning!

Skriv ut