Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstajournalen, nr 1 2019

Erstajournalen 1 2019

I det här numret träffar du bland andra Christine Tell, områdeschef för boende och dagverksamhet, som berättar om arbetet vid Ersta diakonis äldreboenden, Mary Slevin som är verksamhetschef för Ersta Horisont, en ny verksamhet som vänder sig till unga anhöriga till personer med svår sjukdom, och Anders Eriksson som är projektchef för Ersta nya sjukhus.

Du hittar artiklarna i menyn till vänster (om du sitter vid en dator) eller uppe till höger (på surfplatta och telefon).

Trevlig läsning!

Skriv ut