Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Skattereduktion för gåvor till Ersta diakoni

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för privatpersoner på gåvor till ideella organisationer. Det innebär att du som är givare kan få tillbaka 25 procent eller upp till 1500 kronor av ditt totala gåvobelopp under året. 

Ersta Vändpunkten, Ersta Hopp, Ersta Horisont, Ersta Möjlighet, Lilla Erstagården, Ersta Hospice, Ersta Fristad, Ersta dagverksamhet, Erstagruppen/Café Minnesvärt, Ersta äldreboenden och Ersta Hjälpfond (allmän gåva, där det bäst behövs) är godkända av Skatteverket som gåvomottagare vid skattereduktion. Verksamheterna blev godkända den 17 september 2019.

Rätten till skattereduktion gäller från och med den dagen. För att få skattereduktion måste du ha fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och vara skattskyldig fullt ut i Sverige. Den enskilda gåvan måste vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år till Ersta diakonis verksamheter ovan eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 skänkta kronor.

Ersta diakoni skickar in kontrolluppgift till Skatteverket. För att kunna göra det behöver vi ditt namn och den adress eller personnummer på den som har skänkt gåvan. Kontrolluppgiften kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Du begär skattereduktion i inkomstdeklarationen för taxeringsåret året efter att du har skänkt gåvan. 

För mer information se Skatteverkets hemsida

Skriv ut