Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Det bästa med vårt jobb är att få möta alla unika personer och se dem utvecklas

Varmt tack till alla er som bidrog till årets julinsamling. Tack vara era generösa gåvor samlade vi in 700 000 kronor till Ersta Vändpunktens arbete för barn som växer upp i familjer med missbruk. Ett viktigt bidrag till en verksamhet som är helt beroende av gåvor.

Jeanette Haglund Svensson och Soma Catomeris berättar om arbetet på Ersta Vändpunkten:

”Barnen som kommer till Ersta Vändpunkten har ofta en vuxen i sin närhet som har sett att något är fel, att det finns ett problem. Det kan vara den andra föräldern, en mor- eller farförälder eller en moster till exempel. En del kommer också hit via socialtjänsten, som är inkopplad för att familjen har det svårt. 

Det är inte ovanligt att föräldrarna skiljer sig för att den ena har alkohol-, tablett- eller drogproblem, och när barnet då ska vara hos den föräldern varannan vecka själv blir den nyktra föräldern orolig över vad som kan hända när hon eller han inte är där. Det blir också ofta svårare för barnet som blir helt ensam med en sjuk förälder.  Den nyktra föräldern tar då kontakt med oss för att barnet ska få hjälp, men också för att själv få stöd i att hantera situationen.  

De riktigt små barnen, fyra till sex år, som kommer till oss gör det alltid med en förälder eller en annan närstående. Samtidigt som barnen går i sin grupp går de i föräldraprogram. När barnen är så små är de extra beroende av de vuxna. Hela familjen blir medberoende och barnet kommer i kläm. Många av de föräldrar som kommer till oss säger efteråt att de förstått att deras barn påverkats mer av familjesituationen än de trott.  Vi kan hjälpa den andra föräldern att vara den trygghet barnet behöver.  

Det bästa med vårt jobb är att få möta alla unika personer, få se dem utvecklas och lära sig att hantera sin situation även om den missbrukande personen fortsätter att missbruka. Vi vet att med små medel kan vi åstadkomma en stor förändring, och även om vi jobbar med människor i kris så är det också ett förebyggande arbete. 

I grupperna möter barnen andra barn i samma situation och förstår att de inte är ensamma om sina upplevelser. De delar berättelser och lär sig att det inte är deras ansvar hur föräldrarna mår. Barnen tar ofta ansvar för båda föräldrarna, men det är alltid den nyktra vuxnas ansvar att skydda barnet. Varje grupp har två professionella gruppledare med både utbildning och erfarenhet för att kunna ta hand om samtalet på bästa sätt. 

Under sommaren finns möjlighet för barnen att vara på vårt kollo och återknyta kontakten med de andra i gruppen, vilket är mycket positivt. Det finns också alltid möjlighet att återvända till Ersta Vändpunkten till exempel för nya gruppsamtal när man är äldre eller för stödsamtal. Det är en trygghet att veta vi finns kvar. 

Alla går inte i grupp, en del kommer till oss för enskilda samtal. Då kan vi också hjälpa till att berätta för föräldrarna genom att bjuda in dem till gemensamt samtal på Vändpunkten. 

Vårt jobb känns både meningsfullt och utvecklande och det krävs en kunskap och kreativitet för att kunna möta individen just där den är. 

De senaste åren har vi haft ett samarbete med Stockholms stad där vi utbildar personal inom barnomsorgen för att de tidigare ska kunna upptäcka barn som växer upp i familjer med beroende, så att de tidigt ska kunna få stöd i sin situation.

Varje år föreläser vi från Ersta Vändpunkten också i flera olika sammanhang. Dels har vi vår egen gruppledarutbildning då yrkesverksamma från hela Sverige kommer hit, dels föreläser vi på Stockholms universitet på utbildningar till förskollärare och specialpedagoger. Utöver det tar vi emot många studiebesök och handleder andra som arbetar med barngrupper. Det är ett sätt att sprida Ersta Vändpunktens metod och synsätt så att fler barn och andra anhöriga kan få hjälp och stöd. ”

Skriv ut