Ersta äldreboende

Robotdjur på äldreboenden skapar lugn

På en majoritet av Erstas äldreboenden finns så kallade robotdjur – naturtrogna, artificiella katter och hundar som rör sig, låter och responderar på beröring. David Redmalm som forskar kring robotdjuren berättar om positiva effekter för personer med kognitiva sjukdomar.

man sitter på sin rollator med en robotkatt i korgenRobotdjur har blivit ett allt vanligare inslag på svenska äldreboenden under det senaste decenniet, och inom Ersta finns de på de flesta äldreboenden. Djuren kan se ut som en leksakskatt eller –hund när de ligger i någons knä, men är långt mer än det.

Robotdjuren är tekniskt avancerade, och kan respondera på beröring med ett spinnande eller skall, och röra sig när de får en klapp.

Skapar lugn och trygghet

Grundtanken med robotdjur är att de ska skapa lugn och trygghet för personer med kognitiva sjukdomar, som ofta känner oro, ångest och rastlöshet. David Redmalm, docent i sociologi vid Mälardalens universitet har forskat kring robotdjurens effekt hos personer med kognitiva sjukdomar. Efter att ha varit ute på ett flertal äldreboenden och studerat hur djuren används av personal och äldre i vardagen är han positiv.
-Vi kunde se att de som tidigare varit oroliga satt ner längre stunder när de hade djuret i knät. Vi såg också att robotdjuren kan användas som ett stöd i vardagliga situationer som kan upplevas stressande för den äldre, exempelvis vid nagelklippning eller inför duschning, säger han.

Ibland utvecklas starka band

Hur de äldre tar till sig djurens närvaro är olika. På vissa ställen ligger djuren i det gemensamma vardagsrummet och den som sätter sig kan ha djuret i knät en kort tid, för att sedan låta det gå vidare till någon annan. Andra ”adopterar” en katt eller hund, och den får flytta med in på rummet.

david redmalm-En del utvecklar starka band till sina djur, och de hänger med på rullatorn under dagen och sitter med vid matbordet, säger David Redmalm.
Han vill dock poängtera att robotdjur inte är en universallösning som passar alla.
-Att man i grunden tycker om djur är självklart en viktig förutsättning. Man kan även ha behövt nå en viss nivå i sin kognitiva sjukdom för att helt uppskatta robotdjuret, även om en del säger att de vet att djuret inte är riktigt, men tycker att det är mysigt ändå.

Personalen behöver vara lyhörda

David Redmalm säger att personalen på boendet behöver vara lyhörda för hur personerna reagerar.
-Ett robotdjur som för vissa skapar lugn, kan hos någon i stället leda till stress. Man kanske oroar sig för vem som tar hand om djuret när man går ut på promenad, eller är orolig om det fått mat eller inte. Man kan också bli stressad när djuret jamar eller skäller.

Det har funnits en debatt där kritiker menar att robotdjur skulle vara ett enkelt sätt att ersätta äkta mänsklig kontakt.
-Det är inte den bilden vi har efter att ha varit ute på boenden och sett hur djuren används. Det är inte i stället för mänsklig kontakt, det är ett komplement.

Djuren erbjuder den äldre en annan roll

Varför har robotdjuren en positiv och lugnande effekt?
- Robotdjuren fångar upp den kulturella status som riktiga djur har. Många uppskattar djur för att de inte ljuger eller förställer sig, och de accepterar en som man är, säger David Redmalm som även se andra orsaker:

-Kanske har man tidigare varit den som gett vård och omsorg till andra, nu är man själv enbart en mottagare. Ett robotdjur kan bli något att åter få bry sig om. När man är helt beroende av andra, kan det vara stärkande att uppleva att någon är beroende av en själv, säger David Redmalm.

Fotnot: På flera av Erstas äldreboenden finns både riktiga, levande djur och robotdjur. Till flera av våra boenden kan man ta med sig sintt husdjur när man flyttar in. Detta behöver dock stämmas av med verksamhetschefen innan inflyttning, och man behöver känna till Erstas husdjurspolicy.


Kort om robotdjur

  • Ett robotdjur responderar på beröring, lockar till interaktion och till fortsatt kontakt.
  • Robotdjuren kommer ursprungligen från Japan. Det första djuret man tog fram var en säl.
  • De senaste 10 åren har man sett en ökning av förekomsten av robotdjur inom äldreomsorgen.
  • Ett robotdjur kan kosta allt från cirka 1 500 kronor upp till tiotusentals kronor.

Mer om Erstas äldreboenden

Lär mer om oss och vad vi erbjuder på våra äldreboenden >>

Här finns vi

Vi driver flera äldreboenden i Stockholm och Uppsala >>

Det här är Ersta diakoni

Ersta äldreboende drivs av Ersta diakoni - med 170 års erfarenhet av vård och omsorg >>