Hos Ersta ASIH fick Dino mer tid med patienten

Tid för den enskilde patienten, kontinuitet och att få jobba med en verkligt personcentrerad vård. Det är tre anledningar till att Dino Stark ville jobba som sjuksköterska på Ersta ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet.

– Jag har tyckt om sjukvård i hemmet ända sedan studietiden. Här får du tid med den person som du har framför dig. Man lär känna människan bortom diagnosen. Att få följa med på deras resa och se vilka resultat våra omvårdnadsinsatser ger, det är personcentrerad vård på riktigt.

Samma vård hemma som på sjukhus

Avancerad sjukvård i hemmet innebär i korthet att man kan få samma vård i hemmet som på ett sjukhus. Vårdformen är frivillig och till för den vars diagnos tillåter att man kan vårdas hemma.

– Man kan få hjälp med allt möjligt. Det kan gälla läkemedelshantering, blodtransfusioner, injektioner och så vidare. Vi är ett multiprofessionellt team där det ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut och kurator. Skillnaden mot ett sjukhus är att vi generellt har kvar våra patienter längre. Vi samarbetar såklart nära med andra vårdgivare i samband med vårdövergångar.

Dino Stark och Ersta ASIH har en helhetssyn på människan. Nästan alla människor är del av ett sammanhang, där vi behöver de människor som står oss nära.

Närstående en viktig del av vården

– De närstående är en integrerad del av vården och de behöver vara delaktiga ­­­– om patienten medger det. Vi har närståendesamtal där vi försöker fånga upp deras tankar, frågor och oro. Vi har flera sådana samtal under vårdtiden, om behovet finns. Det gäller även barn, och då måste man förstås vara extra varsam.

Hur ser en arbetsdag ut?

– Vi i teamet samlas på morgonen och går igenom vilka patienter som vi ska besöka under dagen, jag läser på i journaler, planerar och förbereder material. Vi diskuterar om det är någon patient som kommer att behöva allas kompetens.

– Sedan gör vi våra besök. En del tid av min arbetsdag ägnas också åt dokumentation och utvärdering av de åtgärder vi har satt in. Vi har ett planerat besök för alla patienter minst en gång i veckan medan andra får besök flera gånger per dag. Vi har även möjlighet att besöka patienten akut om det behovet uppstår

– Vi hjälper både de patienter som behöver behandlings- och symptomkontroll under en kortare tid, och de som har en obotlig sjukdom och behöver palliativ vård. Vi är en 24/7-verksamhet. I vissa fall bedömer vi att patienten är så dålig att den akut måste in på sjukhuset. Men vi är deras första vårdkontakt.

I somras när Dino Stark kom tillbaka från semestern, så hade en av de patienter han hade vårdat gått bort.

– Det var inte lätt. Men lyckligtvis har jag fantastiska kollegor som jag visste hade tagit hand om den här personen medan jag var borta. Vi har högt i tak på arbetsplatsen och vi får regelbunden handledning där vi kan reflektera över frågor och situationer vi konfronteras med.