Om Ersta nya sjukhus

Vi vill skapa en vårdmiljö med patienten i fokus där arkitekturen stödjer medicinsk utveckling och vårt sätt att arbeta. Miljön ska vara human, tilltalande och stå sig i även för kommande generationer.

Projektet Ersta nya sjukhus (ENS)

Projektet att bygga ett nytt sjukhus i Erstas regi har pågått sedan 2011 och ägs av Ersta diakoni som beställare. Arbetet drivs genom en projektorgansation som leds av projektchef Jonas Ringström och programchef Klara Persson. Ett program för kravställan, innehåll och utformning det nya sjukhus har arbetats fram inom ramen för projektet. Sjukhuset ritades i ett tidigare skede av Nyréns arkitektkontor i samarbete med RATIO arkitekter, och har därefter vidareutvecklats till sin nuvarande form av Tengbom.

Byggstart: 2019
Planerad inflyttning: 2023

Byggnaden och arkitekturen

Det nya sjukhuset ligger i suterräng med ingång från Folkungagatan. Det är sex våningar på den södra sidan och åtta våningar mot norr. Byggnaden integreras med verksamhetens befintliga lokaler i kvarteret. Fasaden har ett starkt grafiskt uttryck med en karaktär av tidlöshet som återfinns i all klassisk arkitektur med rötter i den latinska bruksarkitekturen. Den består av varmbrun anodiserad aluminium och tak med sedumväxter och terrasser.

En god vårdmiljö

Innehållet i Ersta nya sjukhus har arbetats fram tillsammans med olika arbetsgrupper på sjukhuset och tar intryck av forskning inom evidensbaserad design i huvudsak från Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers. En viktig princip är att Erstas identitet ska genomsyra det nya sjukhuset. Vår utgångspunkt är att med patienten i fokus skapa vårdmiljöer där arkitektur stödjer medicinsk utveckling och nya arbetssätt. Vackra utemiljöer, hälsosamma dagsljusförhållanden, material- och färgval är viktigt både för orienteringens skull och för människans välbefinnande.

Ny huvudentré

Sjukhusets huvudentré ligger på Folkungagatan i söder. Från Erstagatan finns ytterligare en ingång med passage via gården. Godsmottagningen nås via underjordiskt garage från Erstagatan, bakom den nya byggnaden.