Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi bygger Ersta nya sjukhus

Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. För att kunna bedriva högkvalitativ vård, forskning och utbildning i framtiden bygger vi Ersta nya sjukhus. Det blir ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. En attraktiv och tillgänglig miljö för både patienter, besökare och medarbetare.

Bor eller arbetar du i området eller ska du besöka Ersta sjukhus?
Här hittar du aktuell information om bygget, t ex avspärrningar, tider för rivning och sprängning och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området. Verskamheten i Ersta sjukhus pågår som vanligt under byggtiden. Aktuell bygginformation >> 

Om projektet Ersta nya sjukhus (ENS)
Beställare och ägare av projektet är Ersta diakoni. Projektet har pågått sedan 2011 och drivs genom en projektorgansation som leds av projektchef Jonas Ringström. Ett program för innehållet och utformningen av Ersta nya sjukhus har arbetats fram inom ramen för projektet under ledning av programchef Anders Eriksson. Sjukhuset ritades i ett tidigare skede av Nyréns arkitektkontor i samarbete med RATIO arkitekter, och har därefter vidareutvecklats till sin nuvarande form av Tengbom.

Byggstart: 2019
Planerad inflyttning: 2023

Byggnaden och arkitekturen
Det nya sjukhuset ligger i suterräng med ingång från Folkungagatan. Det är sex våningar på den södra sidan och åtta våningar mot norr. Byggnaden integreras med verksamhetens befintliga lokaler i kvarteret. Fasaden har ett starkt grafiskt uttryck med en karaktär av tidlöshet som återfinns i all klassisk arkitektur med rötter i den latinska bruksarkitekturen. Den består av varmbrun anodiserad aluminium och tak med sedumväxter och terrasser. 

Karta Ersta nya sjukhus

Geografisk placering
Sjukhusets huvudentré ligger på Folkungagatan i söder. Från Erstagatan finns ytterligare en ingång med passage via gården. Godsmottagningen nås via underjordiskt garage från Erstagatan, bakom den nya byggnaden.

Skriv ut