Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta psykiatriska klinik upphörde vid årsskiftet

Verksamheten vid Ersta psykiatriska klinik upphörde den 28 december 2018. Vården har under 2018 upphandlats och det nya uppdraget att bedriva allmänpsykiatrisk specialistvård har tilldelats Capio Psykiatri Stockholm.

Följande gäller för dig som behöver kopia på din journal

Ersta psykiatri är en så kallad ”dold enhet”, vilket innebär att inga andra vårdenheter kan se din journal. Så kommer det att förbli även efter att vi har stängt.

Du kan beställa din journal av oss på telefon 08-714 62 35, måndag-torsdag, kl. 13.00-15.00.

Alternativt kan du skicka en skriftlig begäran till:
Ersta sjukhus
Journalarkiv
Box 4619
116 91 Stockholm
OBS! Viktigt att det i din begäran står att det gäller psykiatriska kliniken

Kom ihåg att du alltid kommer åt din journal via 1177.se

| Fler

Kontakt