Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Yngre med demens

Ersta diakonis projekt för att förbättra stödinsatser till yngre personer med demens och deras anhöriga avslutades årsskiftet 2014/2015

Projektet har arbetat för att förbättra stödet till personer som är under 65 år och deras anhöriga och familjer i Stockholms stad. En riktad utbildning har erbjudits till samtliga biståndshandläggare och chefer i Stockholms stad som arbetar inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Utbildningen genomförs i tre olika kurssteg i syfte att förbättra kunskap och öka stödinsatser till yngre personer än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Utbildningen startade i nov 2014 och pågår under en tidsperiod fram till mars 2015.

Bakgrund till utbildningen är en kartläggningsrapport av hur situationen för personer under 65 år med demenssjukdom i Stockholm 2013.

Rapport_unga med demens

Rapporten hittar du här som PDF

 

 

Om du vill beställa rapporten i tryckt format, kontakta Katariina Helander, katariina.helander@erstadiakoni.se

 

Yngre personer under 65 år med demens är förhållandevis en liten grupp personer men sjukdomen innebär stora konsekvenser för personerna, anhöriga och deras barn. En fjärdedel har beviljade insatser. Insatserna behöver erbjudas tidigare än idag, var mer anpassade till målgruppen och kunna verkställas enligt LSS. I behovsinventeringen framkommer behov av kunskap hos handläggare och annat personal kom kommer i kontakt med målgruppen.

Socialförvaltningens målsättning är att fortsätta detta viktiga arbete- att utveckla stödet för yngre med demenssjukdom, anhöriga och deras barn.

| Fler

Kontakt

Café Minnesvärt och Erstagruppen
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ öppna verksamheter