Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om familjerådgivning

Vatten och sten

"Svårighet att prata och lyssna på varandra leder ofta till en distans som tar död på intimitet och kärlek"

Meningsskiljaktighet och kriser i relationer hör till livet. Men ibland fastnar relationen i ett tyst eller mycket högljutt krig som i längden tar död på både kärlek och i värsta fall även andra relationer. Barn, föräldrar och andra närstående påverkas varken vi vill det eller ej. Det går absolut att komma ur en situation som kan kännas hopplös. Ofta kan vi lösa det själva men ibland behöver vi professionell hjälp för att komma vidare och uppnå förändringar.

Med hänsyn till att tidsperspektivet inom familjerådgivningen är kort är det nödvändigt att samtalen redan från början är inriktade på lösningar samt att det första samtalet utgör en gemensam orientering om syfte, möjligheter och önskvärd lösning.

Samtalen sker under respekt för de sökandes vilja till förändring och egna lösningsförsök samt att de gjort så gott de kunnat tidigare. Vi ser det som ytterst viktigt att upplevelsen av samtalen innebär att de sökande får utrymme och gehör för sina personliga tankar och känslor.

Barnperspektiv

Erstas familjerådgivning arbetar utifrån FN:s barnkonvention om barnens rätt i samhället.

Vår uppgift som familjerådgivare blir att alltid ha ett fokus även på barnens situation i familjen. I de samtal vi har så finns barnen med utan att för den skull vara med fysiskt i rummet om inte så behövs och önskas.

Kommunens skyldighet

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet som erbjuds av alla Sveriges kommuner till sina medborgare. I begreppet familjerådgivning ingår inte bara gifta par, registrerade partners eller sambos utan även andra som lever i nära vuxenrelationer. Rådgivningen är frivillig och sker på initiativ av paret.

| Fler

Kontakt

Ersta familjerådgivning
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Folkungagatan 135

Telefon 08-714 68 86

Telefontider
8.30-16.00 tis-ons
11.00-18.30 torsdagar

10-00-14.00 fredagar

 


Övrig tid telefonsvarare

@ familjerådgivning