Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Klippska klubben

Medarbetare på Ersta frimärken är frivilligarbetare, som under många år stöttat Ersta frimärken.

"Klippska klubben" är en grupp kunniga filatelister, som i regel samlas en dag i veckan. Viss klippverksamhet sker även andra veckodagar.

År 1990 firade Klippska klubben 10-årsjubileum och fick i samband med sin jubileumsutställning på Stockholms Postmuseum även en jubileumsstämpel.

Jubileumsstämpel

Den 24 november 2005 firade Klippska klubben 25-årsjubileum med en liten utställning på Postmuseum.

 Jubileumsstämpel

| Fler

Kontakt

Ersta frimärken
Box 4619
116 91 Stockholm

Besök: Erstagatan 5

Gåvor/paket skickas till: Ersta frimärken, Erstagatan 3G,
116 28 STOCKHOLM

Telefon 08-714 63 44
@ frimärken