Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

En trivsam vardag

Enskededalen

Till våra dagverksamheter välkomnar vi dig med demenssjukdom men även dina anhöriga och närstående. Våra dagverksamheter heter Villa Cederschiöld och Ersta dagverksamhet i Enskededalen.

Villa Cederschiöld på Södermalm och Ersta dagverksamhet i Enskededalen är våra två dagverksamheter för dig med demenssjukdom. På våra dagverksamheter möts du av engagerad och erfaren personal som är där för att göra din dag så glädjefylld som möjligt. Syftet är att ge dagen struktur och innehåll, skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum, erbjuda en personlig sfär och stödja upplevelsen av vem du är samt möjliggöra känslan av att kunna bidra till något för andra.

Du är viktig för oss

Det finns ett övergripande lugn där tempot tar utgångspunkt i våra gästers personliga rytm. Vi eftersträvar en stimulerande miljö som är så hemlik som  möjligt. 

Hos oss är det du som gäst som står i fokus och det är viktigt att du får ta del av meningsfulla aktiviteter som speglar dina intressen. Du har möjlighet att delta i aktiviteter som målning, utomhusvistelser, hushållssysslor eller sång och musik. Vi tar även vara på varje tillfälle till fest vid högtider eller våra gästers födelsedagar.

Arbetssätt och metoder

Vi använder oss av metoderna validation och reminiscens. Med hjälp av validationsmetoden stödjer vi våra gäster genom att knyta ihop livets trådar och uttrycka känslor och behov. Metoden hjälper dig att uttrycka känslor och behov. Denna metod bidrar även till att personalen blir mer lyhörd och förstående samt blir bättre på att hantera beteendeproblem. 

Med reminiscensmetoden stimulerar vi slumrande minnen. Metoden innebär att vi medvetet arbetar med att väcka och stimulera slumrande minnen. Resultatet av dessa båda metoder blir en ökad upplevelse av meningsfullhet för våra gäster.

Intresserad av en plats

Villa Cederschiölds och Ersta dagverksamhet i Enskededalens är öppen för dig med demenssjukdom som bor i Stockholm. För att kunna delta i våra dagverksamheter behöver du ett beslut från din biståndshandläggare. Boende i Stockholms stad kan kontakta Äldre direkt för mer information på telefon 08-80 65 65 eller göra en ansökan på Stockholm stads webbplats.

Välkommen till någon av våra dagverksamheter för äldre med demenssjukdom.

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ äldreomsorg