Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta hemtjänst i Österåker

Du som bor i Österåker och är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha. Vi på Ersta hemtjänst vill gärna vara den som hjälper dig. Vi sätter alltid dig och dina behov främst – därför är bred kompetens bland våra medarbetare och hög kvalitet på våra tjänster självklara.

Att få hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd i din vardag, det kan till exempel vara hjälp med tvätt, matinköp, städning och personlig omvårdnad. Du som är 65 år eller äldre och är beviljad hemtjänst kan välja själv vilken hemtjänstutförare du vill ska hjälpa dig. Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.

Så arbetar vi

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Vi arbetar i mindre kontaktteam så att både du som kund och våra medarbetare får kontinuitet i vardagen, plus att ni har en bättre chans att lära känna varandra.

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad. Vi lägger även stor vikt vid att hålla tiden.

Vi väljer våra medarbetare med omsorg

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning och tar fram kompetensutvecklingsplaner för varje enskild medarbetare. Våra medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Så går det till att få hemtjänst

Österåker har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Österåker kommun, ring biståndsenheten på telefonnummer 08-540 810 00. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. 

Så här går det till att få hemtjänst

Vi lyssnar på dig

Vi genomför regelbundet kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg.

Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

100 procent är nöjda med bemötandet från våra medarbetare

Resultaten från 2018 års brukarundersökning gör oss extra glada och stolta. Bland annat framkom det att 100 procent av alla svarande kunder tycker att de får ett bra bemötande av medarbetare på Ersta hemtjänst i Österåker. Nästan lika många uppger att de känner ett stort förtroende för oss. Det gör sammantaget att över 90 procent anser sig vara nöjda med hemtjänsten vi erbjuder. 

Du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter till oss, vare sig du framför dem själv eller via närstående.

Tilläggstjänster för våra kunder

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning till ledsagning och pyntning inför storhelger. Du betalar bara halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster – en skattereduktion för husarbeten gäller för inköp på upp till 50 000 kr per person och år.

Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.
Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även här i Gävle och Sundsvall. 
Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Det här är våra värdeord:

Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Varmt välkommen till Ersta hemtjänst – vi ser människan.

 

Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Norman Olsson 
Telefon 08-714 60 41
@osterakerhemtjanst

Skriv ut