Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta hemtjänst Stockholm Väst!

Vi finns för dig som behöver stöd, omsorg eller service men ändå vill bo kvar hemma och fortsätta ditt liv som vanligt. När du får hemtjänst och väljer Ersta hemtjänst kommer vi hem till dig för att ta reda på hur just du vill ha din hjälp utförd.

Så arbetar vi

I samband med vårt första möte får du en egen kontaktperson. Det är i första hand din kontaktperson eller personal ur ett mindre personkontinuitetsteam med tre till fyra undersköterskor/vårdbiträden som kommer hem till dig. Det är viktigt att du trivs med ditt personkontinuitetsteam, annars får du byta. Vi lägger också stor vikt vid att hålla tiden och meddelar dig om vi blir sena.

Vid hembesöket går vi tillsammans igenom ditt biståndsbeslut och hur du vill ha din hjälp. Utifrån detta skriver vi en genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller allt från när en insats ska utföras till specifika önskemål kring exempelvis hur du vill ha din frukost eller rutiner kring dina inköp.

Vi lyssnar på dig

Vi kommer regelbundet genomföra kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg.
Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 

I den senaste mätningen som gjordes av Socialstyrelsen under hösten 2018 svarade 98 procent av kunderna hos Ersta hemtjänst Stockholm Väst att de får ett bra bemötande från personalen. Nära 90 procent uppger förtroende för dem som kommer hem till dem och nästan lika många upplever att vår personal har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete.

Vi kan leverera matlådor hem till dig

För oss är det viktigt att du erbjuds varierad, välsmakande och allsidig kost. För dig som inte lagar din egen mat kan vi därför leverera färdiglagade måltider som bara behöver värmas vid servering. Du får välja vilka rätter du önskar från en varierad meny och vi levererar din mat varje dag. För matleveranser krävs ett biståndsbeslut från din biståndshandläggare.

Kostnaden för en näringsmässigt komplett och välsmakande lunch/middag, inklusive leverans, är 58 kronor. För särskilda kostbehov finns olika måltidsalternativ (A-kost, timbalkost med mera). 
Hör med din kontaktperson hos oss vad som erbjuds och vad kostnaden per portion är.
Alla måltider inom Ersta äldreomsorg kommer från Fazer.

Vi har egen natt- och larmpatrull

Vi har egen natt- och larmpatrull vilket innebär att du kan känna dig trygg med att det är våra medarbetare som besvarar dina larm dygnet runt samt besöker dig som har nattinsatser.

Mer än bara omsorg - var med på våra aktiviteter!

Alla kunder har möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktiviteter med gudstjänster och ett fint musikprogram, bland annat kostnadsfria lunchkonserter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.

Anmälningar till Ersta kyrkas aktiviteter sker genom hemtjänstens verksamhet. Läs mer om Ersta kyrka här.

Tilläggstjänster för våra kunder

Om du som kund hos oss vill ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Vi kan hjälpa dig med alltifrån städning och inköp till ledsagning och pyntning inför storhelger.

Hur får jag hemtjänst?

Stockholm stad har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilket hemtjänstföretag som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din stadsdelsförvaltning. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till stadsdelen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen.

Äldre direkt hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor. 
Telefon: 08-80 65 65

Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.
Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även i Gävle och Sundsvall. Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Det här är våra värdeord:

Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan underlätta vardagen för dig.
Varmt välkommen till Ersta hemtjänst Stockholm Väst!

Kontakta oss

Ersta hemtjänst Stockholm Väst
Verksamhetschef:
Ann-Charlotte Bengtsson
Telefon 08-714 60 20
@kungsholmenhemtjanst

Skriv ut