Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så jobbar Ersta hemtjänst med kvalitet

Våra kundnöjdhetsmätningar

För oss är det viktigt att de vi hjälper och stödjer känner sig trygga och tycker att de får ett bra bemötande och stöd utifrån sina behov och önskemål. För att få kännedom om vad våra hemtjänstkunder tycker genomför vi regelbundet egna kundnöjdhetsmätningar.

Utöver dessa genomför Socialstyrelsen undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Socialstyrelsens undersökning är årlig och rikstäckande och mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Där kan vi jämföra våra resultat med andra hemtjänstenheter i länet och i riket.

Varje hemtjänstenhet analyserar sina resultat från undersökningarna och ser vad som behöver förbättras i den specifika verksamheten. Dessutom görs analyser på ledningsnivå för att se vad som är gemensamma utvecklingsområden. Alla som tar del av verksamheten får information om resultaten och verksamhetens åtgärder.

Läs mer om Ersta hemtjänsts resultat - Socialstyrelsens brukarundersökning 2018

Skriv ut