Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Öppen verksamhet

Anhörigstöd och öppna verksamheter

koppar

Har du eller någon i din närhet drabbats av Alzheimer eller någon annan kognitiv sjukdom och söker en plats där ni kan träffa andra i samma livssituation? På Ersta diakoni finns flera mötesplatser som vänder sig till dig som är drabbad och till dig som är anhörig.

Vi har två öppna verksamheter, Café Minnesvärt  och Erstagruppen, som vänder sig till dig som har drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Även anhöriga och närstående är välkomna till oss. Observera att vi även varmt välkomnar dig som är yngre och som drabbats.

Förutom att våra verksamheter blir en mötesplats där du kan lära känna andra som befinner sig i en liknande livssituation ger de möjlighet att bryta social isolering och bidra till ökad kunskap. Detta för att göra livet lite lättare både för dig som har drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt och för dina anhöriga och närstående.

Vem kan komma till våra öppna verksamheter?

Våra öppna verksamheter är öppen för dig som inte har behov av biståndsbedömda insatser.

Erstagruppen vänder sig till personer, oavsett ålder, som har Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Träffarna utformas i möjligaste mån efter dina och övriga besökares behov och intressen.

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt. Våra träffar börjar med en föreläsning och avslutas med underhållning. 

Vi erbjuder även samtalsgrupper för anhöriga. 

Läs mer om våra öppna verksamheter under respektive flik i vänstermenyn. 

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Carina Parmenfälth på tel. 08-714 64 05.

Välkommen!

| Fler

Kontakt

Café Minnesvärt och Erstagruppen
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ öppna verksamheter