Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hemtjänst

Personal och boende Hannahemmet

Ersta Hannahemmet erbjuder även hemtjänst till boende i närområdet. Hemtjänsten präglas precis som Ersta Hannahemmet av kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vi arbetar med små personalgrupper för att du ska få träffa samma personer och du har alltid en kontaktman.

Individuell plan

När du väljer hemtjänst från oss så börjar vi alltid med att sätt upp en genomförandeplan där vi planerar din vård och omsorg tillsammans med dig och utifrån ditt biståndsbeslut. Planen innehåller allt från t.ex. tider för besök till specifika önskemål.

Hannahemmets hemtjänst delar lokaler med Ersta Hannahemmet vilket gör att vi finns i närheten och vi har bemanning dygnet runt. Vi har personal som pratar både finska och svenska. Vår mat levereras från Fazer som är den leverantör vi använder på Hannahemmet och är mycket nöjda med.

Dokumentation

För att du ska vara delaktig i din omsorg och för att vi kunna hjälpa dig på bästa sätt kräver Socialtjänstlagen att vi dokumenterar vad vi gör och vad som händer hos dig. All dokumentation samlas i en personakt som du och din kontaktman skapar. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som du har rätt till ser till att vi vet hur vi ska agera om något oväntat skulle uppstå. Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.

För att få hemtjänst så behöver du ett biståndsbeslut från din stadsdelsförvaltning, om du har frågor kring det, kontakta Äldre direkt 08-80 65 65. Om du vill byta hemtjänstleverantör så kontakta din biståndshandläggare. 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Hemtjänst 

Adress:
Råckstavägen 32
Hus C, 168 62 Bromma

Telefon:

070-161 05 36

E-post:
@ Hemtjanst