Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Föreståndarinna och arbetsnarkomanLouise Fryxell - Föreståndarinna

1864, vid 30 års ålder, fick Louise Fryxell kallelsen att bli diakonissa, och hon kom senare att arbeta som elevavdelningens föreståndarinna mellan 1866 och 1907, alltså i hela 41 år.

Under alla år jobbade hon hårt: Hon förde ”den grå boken”, där varje diakonissas olika tjänsteuppdrag från inträdet och fram till döden skrevs ner. Hon skötte även i 8 år anstaltens bokföring. Dessutom tog hon i 10 år personligen del i den teoretiska utbildningen för provsystrarna, skötte omkostnaderna för systrarnas försörjning ända till sin död och förestod i 29 år hela det så kallade skrivrumsarbetet med statistik, korrespondens och penningförsändelser till systrarna landet runt. Och när paramentavdelningen som tillverkade textilier startade sin verksamhet 1880 ledde hon även den.

Det första arbete som utgått från Ersta paramentavdelning 1879. Stora Skedvi.
Det första arbete som utgått från Ersta paramentavdelning 1879. Stora Skedvi.

Brevväxlade med prostituerad

Louise Fryxell hann dessutom med att skriva mycket, bland annat i diakonissanstaltens organ Olivebladet och i tidskriften Febe. Under 15 år brevväxlade hon med Lovisa K, som var en ung prostituerad i Stockholm. Dessa båda kvinnor hade olika syn på frihet, synd, på Gud och på varandra. Louise ville att Lovisa K skulle bort från gatan, både andligen och kroppsligen, och att hon skulle försörja sig genom ett hederligt arbete och få boende i ett hem. Men Lovisa svek ständigt Louises förhoppningar. Hon ville inte in på något hem, i stället ville hon ha ekonomisk frihet och möjlighet att bestämma över sitt eget liv.

Delade rum med flickor

Under många år fick den sist anlända eleven på Ersta dela rum med Louise Fryxell. Anledningen var att hon ville bilda sig en egen uppfattning om nykomlingen, och hon menade att behandlingen och flickans fostran aldrig borde få bli schablonmässig. Skämtsamt kallades den nya elevens säng för ”vaggan”.

Syster Louise Fryxell och en grupp diakonisselever på elevavdelningens balkong, kyrkan syns i bakgrunden.
Syster Louise Fryxell och en grupp diakonisselever på elevavdelningens balkong, kyrkan syns i bakgrunden.

Snabb att döma

Många ansåg att Louise Fryxell var något burdus, och en del menade att hennes omdömen om andra var lite väl snabbt bildade och onödigt skarpa. Andra ansåg att hennes osedvanligt stora erfarenhet gav henne en träffsäker urskillning, och att det inte dröjde länge innan hon kunde se vad en människa gick för. Louise Fryxell kallade ständigt sina adepter för ”liten”. Hon kunde hitta goda sidor hos flickor som ansågs omöjliga samtidigt som hon ”med röntgenstrålens säkerhet lärde sig upptäcka den inre karaktärens svaga sidor, som gjorde den unga oduglig för diakonisskallet”.

En av hennes grundtankar var att lära flickorna att ära allt arbete och inte göra någon åtskillnad mellan sysslorna. Om någon gnällde över en arbetsuppgift, såg Louise Fryxell en grundbrist i tjänarsinnet som måste motarbetas.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00