Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni och Besqab uppför nytt vårdboende i Nacka

Ett vårdboende för äldre med hemkänsla och där de boende kan känna trygghet och trivsel. Det är ledorden för det äldreboende i Ältadalen i Nacka som Besqab förslås uppföra och när det står klart, drivas av Ersta diakoni. Äldreboendet kommer också att fungera som ett integrationsprojekt i och med att ungdomar från Ersta Lukasgården, ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, erbjuds praktikplats på boendet.

 Ältadalen äldreboende

De båda aktörerna har tillsammans vunnit en markanvisningstävling om ett nytt äldreboende i Nacka i bostadsområdet Ältadalen i hörnet av Lovisedalsvägen och Storkällans väg. Boendet erbjuder 54 lägenheter för äldre med vårdbehov och beräknad inflyttning är första kvartalet 2018. Till boendet knyts en trädgård med flera syften, en mer privat trädgård men också en mer publik där invånarna i Nacka inbjuds att skapa en inkluderande miljö och möten över generationsgränserna. Beräknad inflyttning första kvartalet 2018. Arkitekt har varit A-sidan Arkitekter.

- Ersta diakoni har mer än 140 års erfarenhet av äldrevård. I Nacka vi vill med vår kunskap och beprövade erfarenheter skapa möjligheter för äldre människor till en positiv förändring och ett bättre liv, säger Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef på Ersta diakoni.

- Vi är glada att kunna möta Nackas ökade behov av boende för äldre. Äldreboendet i Ältadalen har planerats i nära dialog med Ersta diakoni, där våra respektive erfarenheter och kunskaper tagits tillvara, säger Bo Björfors, Chef Fastighetsutveckling på Besqab.

Förslaget beslutades av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 8 december. Slutgiltigt beslut kan fattas av Nacka kommunfullmäktige den 1 februari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef Ersta diakoni
ann-sofi.wetterstrand@erstadiakoni.se, 08-714 64 20

Bo Björfors, chef fastighetsutveckling Besqab
bo.bjorfors@besqab.se, 08-630 16 56

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni