Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kallelse till Årsmöte 2015

Ersta diakonisällskap kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte måndagen den 18 maj 2015, klockan 19.00.

Plats: Bringsalen, Ersta hotell & konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm.

Ärenden: Enligt § 9 i sällskapets stadgar.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag den 17 april 2015. Dessa postas till Ersta diakoni, Styrelsen, Box 4619, 116 91 Stockholm.

Kallelse, årsredovisning 2014, valberedningens förslag och eventuella motioner utsändes till medlemmarna under vecka 18.

Styrelsen

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni