Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi släcker - Earth Hour

Earth Hour

Ersta diakoni har som ambition att stå för en ekologisk hållbar utveckling genom att ta ansvar för vår miljöpåverkan.

Den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker vi alla lampor inom våra verksamheter där det är möjligt. Genom detta lilla bidrag kan vi hjälpa till att hushålla med resurser och minska negativ påverkan på miljön.

Vi tar ställning för klimatet – gör det du också!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni