Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kvalitet på Linnégården

Våra värdegrundsledare har nu gått klart Socialstyrelsens utbildning i Nationella värdegrunden och startar därefter upp en utbildning för personalgruppen.

Den övergår sedan i fortsatt arbete med fokus på att våra boende ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.Uutbildningen ”Vårdarsång” som leds av en sångpedagog har startat. Det är ett projekt som framöver kommer användas som en arbetsmetod i omvårdnadsarbetet.

Vi har Besökshunden Märta hos oss under några praktikveckor, vilket är till stor glädje för våra boende. Vår tanke är sedan att vi regelbundet kommer ha en besökshund hos oss.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni