Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ann-Marie Begler – ny ordförande för Ersta Sköndal Högskola

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler tar över ordförandeklubban för Ersta Sköndal Högskola från och med den 6 maj. Ann-Marie Begler är generaldirektör för Skolinspektionen och har en lång erfarenhet från myndighetsvärlden. Hon har bland annat varit överdirektör på Rikspolisstyrelsen och generaldirektör för Brottsförebyggade rådet. I och med att hon börjar på Ersta Sköndal Högskola lämnar hon sin post som styrelseledamot för styrelsen på Stockholms universitet.

Ann-Marie Begler övertar rollen som ordförande från Dag Klackenberg som har varit ordförande för Ersta Sköndal Högskola sedan 2005. Under hans ordförandeskap har högskolan bolagiserats och ägarbasen för högskolan har breddats i och med att Bräcke Diakoni blev en av delägarna, som komplement till Ersta diakoni och Stora Sköndal.

- Dag Klackenberg har gjort ett föredömligt arbetet som ordförande för styrelsen, säger Stefan Nilsson som är direktor för Ersta diakoni och styrelseledamot för Ersta Sköndal Högskola. Sedan han tillträdde som ordförande har Ersta Sköndal Högskola fått statliga forskningsmedel och även rättigheter till doktorsexamen något som har bidragit till att stärka högskolans position i högskolevärlden. Nu ser vi fram emot att få jobba med Ann-Marie Begler och ser med förhoppning fram emot hennes insatser för Ersta Sköndal Högskola.

Ersta Sköndal Högskola ägs gemensamt av Ersta diakoni, Bräcke Diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni