Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus uppmärksammar Handhygiens dag

Handhygienens dag

5 maj, är dagen som FN:s världshälsoorganisation WHO har utropat Handhygiens dag. Ett stort antal sjukhus världen över uppmärksammar dagen och det gör så klart även Ersta sjukhus.

I år passar chefläkare Margareta Danelius på att lansera Ersta sjukhus nya koncept för att uppmärksamma både patienter och personal på vikten av god handhygien.

- Handhygien är ett enkelt medel för att på ett effektivt sätt minska antalet vårdrelaterade infektioner, säger Margareta Danelius. På Ersta sjukhus har vi därför valt att skylta vårt sjukhus lite extra noggrant och passar på att lansera det nya skyltprogrammet just i dag på Handhygiens dag.

Förutom att man som besökare, dagen till ära, kan uppleva de nya skyltarna på plats, bjuder Ersta sjukhus även alla besökare på specialdesignade handkakor och så kan man själv få testa hur bra handhygien man egentligen har med hjälp av UV-ljus.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni