Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Lilla Erstagården öppnar i nybyggda lokaler

Bilder från nybyggnationen av Lilla Erstagården

Lilla Erstagården, barnhospice, öppnar i nybyggda lokaler under hösten 2015

Bygget av Lilla Erstagårdens nya lokaler är i full gång. Nu är väggarna resta och om bygget rullar på enligt plan, så kommer de att kunna öppna i månadsskiftet september/oktober 2015. 

Just nu är projektgruppen fokuserad på vilken inredning och utrustning som behöver köpas in. Det handlar om allt från möbler som kan fixas till och ta med från nuvarande verksamhet, till hur många taklyftar eller annan medicinsk utrustning som kommer att behövas. Här tar man stor hjälp av inköpsavdelningen.

När det hela är klart kommer man att kunna ta emot 8-10 barn, jämfört med dagens 5 vårdplatser. De nya lokalerna kommer att vara byggda exakt för verksamheten, till exempel är alla rum så stora att föräldrar och eventuella syskon får plats i rummet. Det kommer också att finnas plats för sjukgymnastik, samtalsrum, föräldrakök och samvaro, sinnesrum, målarverkstad och musikrum.

Till Lilla Erstagården kommer barn som är döende, men även barn som är i behov av så kallad växelvård. Växelvård innebär att svårt sjuka barn och deras föräldrar kan komma till Erstagården för en kortare period, då det är skönare än att ligga på sjukhus och ger mer avlastning än att vårda barnen i hemmet. Många gånger fungerar Erstagården som en förlängning av insatserna på ett vanligt sjukhus, där föräldrarna får chans att i lugn och ro lära sig den vård som barnet behöver. Ett exempel är att hitta rätt nivå av kramplösande medicin.

Personalen på Erstagården är alla barnspecialister, allt ifrån undersköterskor till sjuksköterskor och läkare. Utöver sjukvårdspersonal finna även kurator och sjukgymnast, totalt är det 28 personer anställda. Lilla Erstagården är det enda barnhospicet i Norden, det gör att här finns mycket kunskap och specialistkompetens om barn och palliativ vård. Andra länder som är duktiga på detta är Tyskland, England och USA. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni