Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni startar HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Just nu kommer många barn till Sverige som flyr från krig i andra länder utan sina föräldrar. Behovet av boende för dessa ensamkommande flyktingbarn är stort. Att komma ensam till ett land där man inte förstår språket eller kulturen är påfrestande för ett barn och för Ersta diakoni är det självklart att hjälpa till.

Ersta diakoni är Sveriges största aktör inom idéburen bedriven vård och omsorg och har sedan 1851 hjälpt människor i utsatta livssituationer. Vem som anses utsatt, har under dessa 165 år skiftat beroende på hur samhället ser ut just då, men just ensamkommande flyktingbarn är i stort behov av hjälp och stöd i dagsläget.

I veckan flyttade tio ungdomar i åldern 13-20 år in på boendet, som är bemannat dygnet runt alla dagar i veckan av för uppgiften utbildad personal. Att jobba på HVB-hem för ensamkommande barn är lite som att vara ställföreträdande förälder. Barnen behöver samma kärlek, omtanke, stöttning och regler som alla barn behöver.

Under hösten kommer Ersta diakoni att undersöka möjligheten att öppna fler HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni