Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Oktober

  • Ersta Vändpunktens pris 2016 går till Kulturhuset Stadsteatern

    Ersta Vändpunkten erbjuder stöd till barn, unga och vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med missbruk. Vändpunkten delar varje år ut ett pris till en person eller organisation som under året gjort en betydelsefull insats inom området anhörigstöd.

  • Ersta äldreomsorg kvalitetssäkrar måltiden

    Ersta äldreomsorg kvalitetssäkrar måltidsupplevelsen och nutritionen för de äldre. Dietisten Martin Andersson besöker de äldre, utbildar personal och ser till att inte bara nutrition utan själva måltidsupplevelsen är i fokus.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni