Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vinnare av Ersta Vändpunktens pris 2016

Vändpunktens pris

Ersta Vändpunkten erbjuder stöd till barn, unga och vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med missbruk. Vändpunkten delar varje år ut ett pris till en person eller organisation som under året gjort en betydelsefull insats inom området anhörigstöd.

Årets pris går till Kulturhuset Stadsteatern med motiveringen:

”Med sina uppsättningar ”April i anhörigsverige” av Susanna Alakoski och ”Kicktorsken” av Alexander Salzberger har Kulturhuset Stadsteatern kraftfullt gestaltat den smärtsamma och livsavgörande situation, och det existentiella dilemma, som många anhöriga befinner sig i. Kulturhuset Stadsteatern har på ett betydande sätt bidragit till att öka insikten och kunskapen om anhörigas både utsatthet och styrka.”

-  Vi är stolta och hedrade över att ha fått Ersta Vändpunktens pris för två föreställningar som har berört och engagerat vår publik på ett genomgripande sätt, säger Anna Takanen, teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern.

Priset kommer att delas ut vid Ersta Vändpunktens 30-årjubileum den 18 november. Under en eftermiddag fylls Ersta kyrka med ett program som är öppet för allmänheten - då bland annat Alexander Salzbergers ”Kicktorsken” spelas. All information om 30-årsjubileet och anmälan hittar du här.

-  Vi är mycket glada över att kunna ge priset till Kulturhuset Stadsteatern. Att leva i eller växa upp i en familj med alkohol- och drogberoende innebär ofta stor sorg och förlust. Kulturhuset Stadsteatern har med sina föreställningar visat hur genomgripande beroendet i familjen kan påverka anhörigas liv, och att det samtidigt alltid finns hopp om förändring, säger Bo Blåvarg, verksamhetschef på Ersta Vändpunkten.

Ersta Vändpunkten var först i Sverige med att erbjuda stöd till anhöriga till personer med missbruk. Verksamheten finansieras till största del av insamlade medel.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni