Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hospicekliniken har fått sin första diplomerade sjuksköterska inom palliativ omvårdnad

Maria Mjörnberg, ASIH

Maria Mjörnberg sjuksköterska inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) på Ersta sjukhus blir Hospiceklinikens första diplomerade sjuksköterska inom palliativ vård.

Diplomeringen delas ut av Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO). Syftet med diplomeringen är att säkerhetsställa kompetens, vårdutveckling, forskning och kunskapsspridning inom området. För att få diplomering krävs det både att man har lång erfarenhet av arbete inom specialiserad palliativ vård, att man har utbildat sig på avancerad nivå, att man har bedrivit utvecklingsarbete/projektarbete och att man lett utbildning/konsultation utanför sin verksamhet inom palliativ omvårdnad. Det är ca 75 st i Sverige som hittills fått diplomering inom palliativ omvårdnad.

Maria säger:
 - Den här diplomeringen betyder väldigt mycket för mig. Jag är stolt över min egen bedrift som sjuksköterska och vad jag åstadkommit i min karriär hitintills. Med denna diplomering blir jag extra taggad att fortsätta utveckla mig och den palliativa vården.

Masterprogrammet i palliativ vård som Maria läser på Ersta Sköndal högskola är en utbildning på fyra år och hon examineras om ungefär ett år.

Marias sjuksköterskekarriär startade år 2008 inom specialiserad palliativ vård – närmare bestämt inom avancerad hemsjukvård. Hennes utvecklingsarbete har bland annat handlat om att sprida den palliativa vården till sjuksköterskestudenter på grundnivå. På avdelningen för avancerad sjukvård i hemmet arbetar hon även som studentsamordnare samt är delaktig i kvalitetsarbetet i ASIH-verksamheten.

Vi gratulerar Maria till insatsen!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni