Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

Förvärv HSB Omsorg

Förvärvet stärker ytterligare Ersta diakonis ställning som en av landets ledande idéburna organisationer inom vård och omsorg där hemtjänsten blir ett viktigt komplement till Ersta diakonis nuvarande verksamhet. Målsättningen är att kunna erbjuda patienter och brukare en högkvalitativ vård och omsorg i en sammanhängande vårdkedja. Efter transaktionen kommer Ersta diakonis totala omsättning uppgå till omkring 1,3 miljarder kronor. Övertagande sker efter godkännande av Konkurrensverket.

Behovet av vård och omsorg bland en allt större andel äldre i vårt samhälle ökar. Ersta diakoni är som idéburen organisation ett alternativ till offentlig vård och vinstdrivande vårdföretag. Ambitionen är att erbjuda en trygg vård och omsorg; från den dag behov av hemtjänst uppstår till vård i livets slutskede. 

- Vi är mycket nöjda med förvärvet av HSB Omsorg, som är en av de ledande hemtjänst-leverantörerna i Stockholm och andra kommuner, och med stort fokus på kvalitet. Våra verksamheter har liknande värdegrund och är icke-vinstsyftande. Förvärvet stärker oss i vår roll som vård- och omsorgsgivare och gör det möjligt för oss att utveckla vårt erbjudande i en riktning där vi ser att det finns stora vårdbehov, säger Stefan Nilsson direktor Ersta diakoni.

Ersta diakoni är idag Stockholmsbaserad och tar i och med förvärvet av HSB Omsorg första steget mot att bli en nationell aktör inom idéburen vård- och omsorg. I Stockholm blir Ersta diakoni en av de största aktörerna inom hemtjänst.

- Jag är särskilt glad över att vi med förvärvet nu efter 160 år kan ta steget från att vara en Stockholmsbaserad till en nationell organisation. Det är helt i linje med Ersta diakonis ambition att hjälpa fler människor i utsatta situationer, säger Stefan Nilsson.

HSB Omsorg grundandes 1993 och har i dag verksamhet inom hemtjänst, äldreboenden, dagverksamhet och hushållsnära tjänster. Antalet anställda uppgår till ca 800 medarbetare och verksamhet finns i Stockholms län, Gävle och Sundsvall. 

- Inom HSB Stockholm ska vi nu fokusera på det som är vår kärnverksamhet. Det känns mycket bra att det är just Ersta diakoni som tar över HSB Omsorg; en ägare med en stark värdegrund och vilja att genomföra de investeringar och satsningar som den fina verksamheten förtjänar, säger Anders Svensson VD HSB Stockholm.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni