Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nytt projekt ger extra socialt stöd till Erstabackens hemlösa

Erstabacken Ebbe och ssk

Nu startar Erstabacken ett efterlängtat projekt med en behandlingspedagog, tack vare insamlade medel. Ett projekt för att utveckla det psykiska och sociala stödet till de boende som tidigare levt i hemlöshet.

Erstabacken erbjuder vård till personer som lever i hemlöshet. Här får personer som kan ha svårt att passa in på andra vårdinrättningar möjlighet till sjukvård. De flesta som vårdas på Erstabacken lider av svåra sjukdomar som hjärt- och lungsjukdom, hepatit C och B, HIV/AIDS och olika cancerdiagnoser. Några av platserna är avsatta för palliativ vård och ger en möjlighet för människor som levt i hemlöshet att få avsluta livet på ett värdigt sätt.

På Erstabacken ligger fokus inte bara på att behandla de fysiska sjukdomarna. Många av de boende har även problem med missbruk och/eller psykiatriska och sociala problem. Erstabacken ser till hela människan och månar om det psykiska och sociala välbefinnande. Målet med verksamheten är att så många som möjligt så småningom ska kunna klara ett självständigt boende efter tiden på Erstabacken.

Projektet ger extra socialt stöd

Tack vare insamlade medel kan Erstabacken nu erbjuda ännu mer stöd. Anna Larsson är nyanställd behandlingspedagog på
Erstabacken och del i ett årslångt projekt för att utveckla det psykiska och sociala stödet till de boende.

      Anna Larsson, Behandlingspedagog, Erstabacken.

Fokus kommer att vara att stödja de boendes sociala liv på både individ- och gruppnivå. Projektet möjliggör att den sociala kvaliteten höjs och det kan det leda till att missbruket minskar. Den interna läkningsprocessen med stärkt självkänsla ger personen en bättre chans att klara sig i samhället.   

Anna kommer också att hjälpa de boende med praktiska saker, något som blir väldigt viktig i övergången från Erstabacken till något annan typ av boende. 

Läs mer om projektet med ett stärkt socialt stöd till personer som levt i hemlöshet här.  

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni