Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Landstinget skjuter på beslutet om upphandling av kirurgi

Anna Starbrink

Mer utredning av förutsättningarna och kraven på upphandling behövs. Detta meddelande kom idag från Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Det är för tidigt att fatta beslut om en upphandling av den kirurgi som i dag drivs av Ersta sjukhus. Vi behöver en djupare utredning av hur ett avtal och en upphandling bör se ut. Vi vill också ha en redovisning av förutsättningarna och lagkraven för hur vi kan samverka med idéburna aktörer i vården, som Ersta sjukhus. Jag vill att vi vänder på varje sten för att finna en lösning för vården, personalen och framför allt patienterna på Ersta sjukhus. Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Ersta sjukhus har en omvittnat bra verksamhet med kvalitativ och god vård, men lagen kräver upphandling. Krav på upphandling av kirurgi-avtalet med Ersta är också den signal vi fått från statliga myndigheter. Jag vill också få klarhet från Konkurrensverket och andra hur de anser att vi kan samarbeta med idéburna aktörer som Ersta, säger Anna Starbrink (L).

Kommentar från Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus:
Det känns bra att man har lyssnat och att man, som Anna Starbrink själv uttrycker det: ”Ska lyfta på varje sten för att försöka hitta en lösning så att Ersta sjukhus kan fortsätta erbjuda sin uppskattade verksamhet som utgör en viktig del av vårdutbudet i länet”. Jag välkomnar verkligen Anna Starbrinks besked om att även på riksnivå gå på djupet med frågan. Så länge vi har den lagstiftning vi har så måste vi vara beredda på att våra verksamheter vid Ersta sjukhus upphandlas.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni