Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”Wait for Us to Catch Up” – om hur aspekter av familjefunktion påverkas efter en obesitasoperation

Ami Bylund

Ami Bylund, forskningssjuksköterska på Ersta sjukhus, har genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar skrivit en avhandling som berör hur familjesituationer förändras, med fokus på familjefunktionen, efter att en medlem i familjen har genomgått en obesitas operation med gastric bypass.

Målet med doktorsavhandlingen är att undersöka olika aspekter av hur en familj fungerar och påverkas efter att en familjemedlem har genomgått en obesitasoperation.

Insikter

Bland annat har Ami sett att familjen till den obesitasopererade kan fungera som en resurs som komplement till standardbehandling i omvårdnaden. Skräddarsydd information för egenvård och familjens stöd kan leda till en hållbar familjesituation och den opererade familjemedlemmens hälsa.

Resultatet av undersökningen visar även att invanda familjemönster förändrades och utmanades. Inom familjen fanns olika förväntningar och kunskaper om hur familjelivet skulle påvekras efter operation vilket bidrog till påfrestningar i familjens samspel. Familjens osäkerhet över hur framtiden kommer att gestaltas har lett till nya mönster, ny stabilitet och välbefinnande i familjeinteraktionerna. Familjebanden stärktes en tid efter operationen.  I de kvantitativa studierna indikerade resultatet en hög familjefunktion vilket hade signifikanta samband med upplevelse av hög hälsorelaterad livskvalitet.

Filosofie doktorsexamen som mål

Fredagen den 20 januari 2017, försvarade Ami sin akademiska avhandling vid en offentlig disputation. Avhandlingen ingår i hennes filosofie doktorsexamen vid Linnéuniversitetet. Erstas egen professor, Anders Thorell har varit handledare för avhandlingen tillsammans med professor Eva Benzein och Carina Persson. 

Avhandlingen i sin helhet

Vill du läsa ”Wait for Us to Catch Up. Aspects of family functioning after gastric bypass surgery”?

Kontakta: ami.bylund@erstadiakoni.se

Intervju med Ami Bylund >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni