Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Grattis Ami!

Ami Bylund

Vad handlar din avhandling om?
Avhandlingen undersöker hur familjefunktionen (interaktion och kommunikation) påverkas när en familjemedlem genomgått GBP ur ett familjeperspektiv samt påvisar att hög familjefunktion har signifikanta samband med hög hälsorelaterad livskvalitet från ett patientperspektiv. Familjefunktion är således en faktor som är viktig för välbefinnande och hälsan efter obesitasoperation både ur ett familje- och individperspektiv.

Vilken var den intressantaste upptäckten?
Inom familjerna fanns skilda förväntningar och kunskap om vad det innebar att leva som GBP opererad. Familjerna upplevde oväntade förändringar relaterat till de associerade förändringarna efter gastric bypass operationen. Detta medförde störningar/utmaningar i familjefunktionen. Familjen måste därför hitta nya sätt och strategier för att samarbeta vilket påverkar de dagliga rutinerna och hur de nya livsstilsförändringarna införlivas i familjen.  

Hur ser du att dina insikter kan användas i arbetsvardagen på Ersta sjukhus?
Insikter kan användas genom att utöka omvårdnaden från ett individ perspektiv till att ta hänsyn till familjens livsituation. Resultaten indikerar även att det finns behov av information för övriga familjen vilket jag ser möjligheter till att utveckla på Ersta.

Fredagen den 20 januari 2017, försvarade du din avhandling vid en offentlig disputation. Hur kändes det?
Självklart är det väldigt tillfredställande att gå i mål och få redovisa och försvara resultaten. Det har varit en otrolig förmån att få möjligheten att fokusera sig på ett inom ett ämne och fördjupa sina kunskaper. Har varit ett äventyr som har varit både utmanade, stimulerande och väldigt roligt.

Vad händer nu?
Nu återgår jag till min tjänst på forskningsenheten. Min förhoppning är att kunna fortsätta forska och följa upp mina påbörjade projekt. Vi får se vad framtiden utvisar.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni