Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kirurg- och anestesikliniken Ersta sjukhus slås ihop för att ge bättre patientupplevd kvalitet

För att ge bästa möjliga patientupplevd- och medicinsk kvalitet slås kirurg- och anestesikliniken på Ersta sjukhus ihop.

Den 1 oktober driftsattes nya Kirurg- och anestesikliniken på Ersta sjukhus. Stefan Carlens, tidigare chef för Kirurgkliniken, är nu ansvarig för den nya sammanslagna enheten som totalt omfattar drygt 200 medarbetare.

Målet är att kunna ge bästa tänkbara patientupplevd och medicinsk kvalitet, där den nya organisationen ska bidra med effektivare informationsflöden, ökat teamarbete samt förstärkt ledarskap nära patient och medarbetare. 

Stefan Carlens

Stefan Carlens, verksamhetschef kirurg- och anestesikliniken.

– Vi ser ökade möjligheter till samarbete mellan professionerna, vilket kommer att gynna såväl våra patienter, som medarbetare och verksamheten i stort. På Ersta är det viktigt att ha en helhetssyn på patienten, den här nya organisationen stödjer det, säger Stefan Carlens.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni