Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Seminariet "Förebyggande av våld mot kvinnor"

Gun Heimer, Olga Persson, Anna Maria Corazza Bildt

I fredags deltog Annelie Svensson, biträdande verksamhetschef Ersta Fristad, och Pia Watkinson, insamlingschef, i seminariet ”Förebyggande av våld mot kvinnor - vad kan EU göra?”

I ett beslut uppmanar Europaparlamentet till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Ledamöterna vill att EU-länderna anslår tillräckliga resurser till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld. I beslutet välkomnar Europaparlamentet att EU undertecknar den så kallade Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och i hemmet. Under seminariet diskuterades vad det här innebär det för kvinnor och flickor i Sverige samt i övriga Europa att EU ansluter sig till konventionen. Vilka insatser bör EU och varje medlemsland göra för att bekämpa våld mot kvinnor?

Medverkande i seminariet var: Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M) och föredragande för Istanbulkonventionen, Gun Heimer, föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, samt Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Annelie Svensson, Ersta Fristad, säger att seminariet var utmärkt och gav inspiration. Här togs det viktiga upp i att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor. Man brukar prata om våld i nära relationer, fortsätter Annelie men egentligen handlar det om mäns våld mot kvinnor. Och om dessa kvinnor inte hade blivit utsatta för våld så hade inte heller deras barn behövt vara hos oss. Ersta Fristad har funnits i närmare 40 år och har förutom arbetet med stöd till kvinnorna som utsatts för våld en välutvecklad barnverksamhet, något som är unikt i Sverige.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni