Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Sjukhuskyrkan – en del av vården på Ersta sjukhus

Hur påverkar krisen oss som arbetar och som drabbas i mötet med oss själva och med andra?

I tre dagar 3-5 oktober samlas alla sjukhuskyrkor i Sverige från norr till söder för fortbildningsdagar här på Ersta diakoni. Temat belyser krisen från ett psykologisk, fysiologiskt och teologiskt perspektiv. Det var 20 år sedan det här samarbetet startade just här på Ersta ett samarbete som sker mellan frikyrkor och svenska kyrkan. Föreläsare pratar utifrån det kyrkliga perspektivet och utifrån det psykologiska perspektivet om hur hjärnan och kroppen påverkas av sorg och förlust. Vi får också möta en kvinna som förlorat anhöriga i tsunamin. 

Hur påverkar krisen oss som arbetar och som drabbas i mötet med oss själva och med andra? Vad händer med oss som själavårdare, och hur påverkar det oss personligen? Vad händer med tron när krisen drabbar? I olika workshops får präster, diakoner och pastorer prova övningar som kan vara till hjälp när vi drabbats av kris och förlust.

Välkomnar dig till konsert i Ersta kyrka

Irma Schultz, musiker och teolog, sjunger och berättar om - tro tvivel och livet skönhet och skörhet. Onsdag klockan 15.30–16.00.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni