Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta psykiatriska klinik firar 50 år

Ersta psykiatriska klinik firar 50 år

Ersta psykiatriska klinik har ständigt moderniserat verksamheten och samtidigt behållit sina grundvärderingar. Det är framgångsreceptet bakom att man i dag kan fira sitt 50- årsjubileum.

Kalle Johansson började som mentalskötare på Ersta samtidigt som Pragvåren och premiären för "De kallar oss mods". Året var 1968. Han bubblar av anekdoter där han sitter i konferensavdelningen på Ersta psykiatri och äter smörgåstårta under 50-årsfirandet. Han var visserligen inte med vid invigningen året före, men det var prinsessan Sibylla, den nuvarande kungens mor. När hon såg lokalerna lär hon ha utbrustit: "Vad ska man göra för att få bo här?"

Kalle Johansson var heltidsanställd i 32 år, och därefter timanställd i ytterligare 16 år. Han pekar på sin guldklocka.

– En sån får man efter 25 års anställning. Det är ganska många som har en, och det säger något om att personalen brukar trivas här.

Trivs gör också de människor som söker vård här, enligt patientenkäter. Den nuvarande verksamhetschefen Johanna Broms uttrycker kärnfullt filosofin bakom:

– Vår professionalism väcker hopp, och det skapar tillit.

Men vi backar bandet. Tanken på en psykiatriavdelning hade fötts redan tolv år innan den blev en realitet. Pengarna saknades. Lösningen kom när man beviljades medel från en fond till ingenjör Lars Jakob Boëthius minne. Vi vet inte mycket om honom, men den här meningen i testamentet rymmer så mycket smärta och medmänsklighet.

"Emedan jag under min lefnad slitit ondt av sjuklighet till följd av dåligt nervsystem och för öfrigt saknar afkomlingar, vill jag i människovänlig afsikt göra något för olyckliga, som lida af samma fel."

Man kan undra om inte Boëthius hade blivit lite rörd om han hade sett resultatet. Tidningen Vårdfokus kallade 2015 Ersta psykiatriska klinik för "En fristad när vårdpersonalen inte orkar längre". På 1980-talet inriktade man sig just på att "vårda vårdarna". Tanken var, då som nu, att även vårdpersonal ska kunna söka hjälp för sin psykiska hälsa utan att riskera att stöta på de egna kollegorna i korridoren. I mitten av 1990-talet var tre av fyra patienter i den kategorin.

Alexander Wilczek var tidigare verksamhetschef:

– Det som skiljer oss från andra psykiatriska kliniker är att vi inte behandlar depression eller ångestsyndrom. Vi behandlar medmänniskor. Detta är starkt kopplat till tanken om diakoni.

Historiskt har Ersta diakoni överlag sett till vilka behoven är och anpassat verksamheten därefter. Idag är utmattningssyndrom ett allvarligt samhällsproblem, och Ersta försöker att möta den enskilda människan i den situation där hon befinner sig. Alexander Wilczek varnar för en oroande ökning av AT och ST-läkare bland patienter med utmattningssyndrom. Psykiatriavdelningen jobbar också med att förebygga återfall. Runt en av fyra personer med diagnosen kommer att drabbas igen, om ingenting görs.

Enhetschef Solveig Strandberg Eriksson citerar Tom Andersen, som var professor i socialpsykiatri vid Tromsö universitet:

"Om ett mänskligt centrum finns, är det utanför personen, mellan människorna.
I gemenskapen. I samtalen. I språket. I kulturen.
Det är mötena mellan människorna som blir betydelsefulla för hur vi lever och formas. Dessa möten skiftar ständigt, som människorna själva rör sig och skiftar.
Livet består av oupphörliga rörelser."

Om 50 år fyller vi 100.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni