Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Vändpunktens pris 2017 går till kampanjen Vit Jul

Prisutdelning till Vit Jul

Ersta Vändpunkten delar årligen ut ett pris till en person eller organisation som under året gjort en betydelsefull insats på området anhöriga till alkohol- och drogberoende.

Kampanjen Vit Jul bidrar på ett avgörande sätt till förståelsen för barns och ungas utsatthet vid alkohol- och drogkonsumtion. Vit Jul är en stark och engagerad röst för barns och ungas rätt till gemenskap och trygghet. Kampanjen är en av få röster i samhället idag som värnar barnens och de ungas situation vid stora högtider, och deras rätt till nyktra föräldrar. Kampanjen Vit Jul förmedlar tydligt barnens önskningar och behov inför julen.Priset delades ut i Ersta kyrka den 12 december. 

Här finner du mer information om Vit Jul: https://www.facebook.com/vitjul/  

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni