Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny rapport varnar för föräldrars alkoholvanor

I dag släppte CAN en viktig rapport som visar att var femte tonåring tycker att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol, och att 15 procent av de tillfrågade lever i en familj med missbruk.

Bo Blåvarg är verksamhetschef på Ersta Vändpunkten, som erbjuder insatser till just de personer som drabbas i andra hand av alkoholmissbruk.

 - På Vändpunkten syns en ökning av människor som söker hjälp och stöd för missbruk i familjen. Rapporten, ”Skolelevers drogvanor 2017”, visar hur alkoholbruk och alkoholberoende på ett genomgripande sätt påverkar familjen och barnens uppväxt. Vi vet sedan tidigare att denna grupp i större utsträckning kommer att söka hjälp för psykisk ohälsa och eget missbruk, när de själva blir vuxna. Hur vi har det i våra nära, viktiga relationer är en mycket viktig faktor för vår psykiska hälsa.

Läs mer om Ersta Vändpunkten

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni