Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Upphandlingskrav straffar idéburen cancervård på Ersta sjukhus

zetterström och nilsson

I Dagens samhälle debatt idag skriver Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni och Jan-Åke Zetterström chef Ersta sjukhus om konsekvenserna av att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte gör skillnad på inköp av enkla varor och avancerad vård och omsorg. Det drabbar den cancervård Ersta sjukhus driver sedan länge med avancerade canceroperationer och patientnära forskning på området. Läs hela artikeln: Upphandlingskrav straffar den idéburna sektorn

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni