Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Jesper Magnusson disputerar med sin avhandling ”Livskvalitet hos män som planeras för ljumskbråckskirurgi och resultatet efter tre olika nätoperationsmetoder”

Jesper Magnusson

Nu på fredag 10 mars försvarar kirurg Jesper Magnusson sin avhandling ”Quality of life in men with inguinal hernia and outcome after three different mesh techniques” eller som den heter på svenska ”Livskvalitet hos män som planeras för ljumskbråckskirurgi och resultatet efter tre olika nätoperationsmetoder”. Varmt välkommen att komma och lyssna!

Avhandlingen handlar om en av världens största kirurgiska patientgrupper tillika en av våra folksjukdomar, ljumskbråck, och om dess kirurgiska behandling. Jesper har arbetat med avhandlingen i sex år och den består av fem studier varav tre stycken har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och två är färdiga för publicering. Han fick också pris på kirurgveckan förra året för näst bästa Abstract. Det är vid Karolinska Institutet och på Ersta sjukhus som forskningen har bedrivits. Handledare har professor Anders Thorell varit och bihandledare docent Jonas Nygren på Ersta sjukhus, Kirurgkliniken. Fakultetsopponent är docent Jan Dalenbäck, Göteborgs universitet, Avdelning för gastrokirurgisk forskning och utbildning. 

En av studierna lyfter Jesper Magnusson gärna lite extra, den randomiserade studie som forskningsmässigt är krävande är den där han jämför tre olika operationsmetoder där man använder olika nät. Standardmetoden Lichtenstein samt PHS – Prolene Hernia System och UHS – UltraPro Hernia System jämfördes och studien innefattade drygt 300 patienter i tre grupper som alla var patienter på Ersta sjukhus. 

Var 4:e man drabbas av ljumskbråck. Många män har måttliga besvär och obehagskänslor av bråcket innan operationen men ett av de största bekymren är risken att utveckla kronisk ljumsksmärta efter operation. Det har visat sig att 11-12 % av männen får besvär och kroniska smärtor efter operationen. Vissa studier har visat att i så många som upp till 50 % av fallen utvecklar kronisk ljumsksmärta efter operationen. Orsaken till smärtan är dock inte helt klarlagd. Resultatet var att alla operationsmetoder gav lika bra resultat, med låg förekomst av smärta. 

Fredag 10 mars kl. 09.00 i Bringsalen, Ersta konferens & hotell försvarar Jesper sin avhandling. Varmt välkomna att komma och lyssna! 

Titlarna på studierna är följande: 

Studie I – Vid jämförelse av tre olika nätmetoder. Är det någon skillnad 12 månader efter ljumskbråcksoperation avseende operationsförlopp, avhämtning, komplikationer, återfall, smärta och livskvalitet?

Studie II – Vilka symptom har män som planeras för ljumskbråcksoperation? Hur stora är besvären? Påverkar bråcket livskvaliteten? Finns det något samband mellan symptom och livskvalitet? Hur påverkas livskvalitet av operation?

Studie III – Finns det någon skillnad 3 år efter ljumskbråcksoperation när man jämför patienter som opererats med tre olika nätmetoder, avseende livskvalitet, kronisk smärta, återfall eller andra besvärande symptom?

Studie IV – Hur påverkar en ljumskbråcksoperations livskvalitet, smärta och andra besvär på lång sikt? Finns det något samband mellan preoperativa symptom och hur en ljumskbråcksoperation påverkar livskvaliteten på lång sikt?

Studie V – Återfall av ljumskbråck efter ljumskbråcksoperation med dubbelbladsnät: Hur vanligt är det? Vilken operationsmetod används vid operation pga. återfall? Är en återfallsoperation efter dubbelbladsnät en svårare operation jämfört med efter en standardoperation? Tar det längre tid? Är det mer komplikationer?

Grattis Jesper till din betydande prestation!

Fakta om ljumskbråcksoperationer på Ersta sjukhus:

Ersta sjukhus opererar 600-700 ljumskbråck/år, vilket är bland de flesta i hela Sverige. Patientnära forskning, klinisk forskning, betyder att vi forskar på patienterna som är på Ersta sjukhus. Resultaten av forskningen kan vi implementera och då få ut unika arbetssätt som är till nytta för patienterna. Forskningsprojekt såsom detta om ljumskbråckskirurgi är viktiga eftersom det förbättrar vården och dess resultat. På Ersta sjukhus har vi ett utvecklat PAL-system (patientansvarig läkare) och patienterna har, om det behövs, livslång kontakt med samma kirurg, före-under-efter sin operation.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni