Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nordisk hospicekonferens 2017

Den 20-23 september är Ersta diakon med och arrangerar den årliga Nordiska Hospicekonferensen. I år hålls den i Oslo och har rubriken: Hvordan leve når døden nærmer seg– hva tilbyr vi og hva tillater vi?

Konferensen anordnas av de Nordiska diakonala stiftelserna och genom samtal och föreläsningar tar lyfts och diskuteras svårigheter och utmaningar inom palliativ vård. Syftet med konferensen är att inspirera och sprida kunskap samt att öka samarbetet mellan de nordiska länderna.

Ersta diakoni är representerat bland talarna på konferensen genom Sofia Moberg Jämterud, präst i Ersta kyrka, som ska tala under rubriken ”Mänsklig värdighet och mänsklig sårbarhet – Etiska perspektiv på palliativ vård”

Nordisk hospicekonferens vänder sig till alla som arbetar direkt eller indirekt med allvarligt sjuka och människor i livets slutskede – hemma, inom vården eller på universitet och högskolor.

All information om konferensen hittar du här. 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni