Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Palliativa ombud med spetskompetens på Ersta Linnégården

Palliativa ombud examination

Under hösten har tre undersköterskor från vård- och omsorgsboendet Ersta Linnégården gått en utbildning i palliativt arbetssätt. De kan nu titulera sig palliativa ombud och har fått en viktig spetskompetens inom vård i livets slutskede.

Ethiopia Kassa, Kinay Gaye, Birgitta Alkelöv är Ersta Linnégårdens nyexaminerade palliativa ombud. Utbildningen, arrangerad av Östermalms stadsdelsförvaltning i samarbete med Palliativt kunskapscentrum (PKC), har som syfte att ta vara på den kunskap som redan finns från forskning och praktik och se till att den sprids och används inom vård och omsorg.

Palliativt arbete handlar om att uppnå bästa möjliga livskvalitet även i livets slutskede. Samarbete mellan olika professioner, men också mellan vårdpersonal och anhöriga är viktiga delar för att vården ska bli så bra som möjligt både för den sjuke och för anhöriga. Utbildningen har också fokuserat på hur man arbetar med personer med demenssjukdom eller andra sjukdomar som kan ha svårt att själva berätta att de t.ex. har ont.  Att lära sig plocka upp och förstå icke-verbala signaler på att något inte är bra är en viktig del i bra palliativ vård.

Lena Holm är verksamhetschef på Ersta Linnégården:

- Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu har spetskompetens inom palliativ vård. Ytterligare en sjuksköterska ska gå utbildningen och sedan ska vi sätta ihop ett ”palliativt team”. Deras uppgift blir att sprida kunskaper och nya arbetsätt till övriga medarbetare så att vi får en bred kompetens inom det här oerhört viktiga området. 

Vill du läsa mer om utbildningen kan du göra det på Östermalms stadsdelsförvaltnings hemsida här.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni