Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus ansluter till Journal via nätet

JVN

Den 3 april ansluter även psykiatriska kliniken till Journal via nätet. Journal via nätet är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster och ger patienten möjlighet att själv se sin journal digitalt.

Ersta sjukhus psykiatriska kliniks vuxen-, öppen- och slutenvård ansluter 3 april till Journal via nätet. Information som är tillgänglig är den som skrivs in 3 april och framåt i tiden, det vill säga, ingen historisk information kommer att visas i journalen.

Att på ett enkelt sätt ha tillgång till sin journal stärker patientens kunskap och delaktighet i sin egen vårdprocess vilket skapar en ökad kvalitet i vården. Möjligheten att kunna se sin journal digitalt har efterfrågats av patienterna och att ha insikt i sin vårdplan ökar tryggheten och öppnar för bättre dialog mellan patienter och vårdgivare.

Den 1 februari anslöt Ersta sjukhus till 1177 Vårdguidens e-tjänst Journal via nätet som det första sjukhuset av Stockholms läns landstings TakeCare användare. Journal via nätet fördes in på alla vårdenheter utom psykiatrin.

Här kan du läsa mer om vad du kan se i Din Journal  

Fakta om Journal via nätet: 
Via 1177.se kan patienter själva logga in med sitt BankID och se journalanteckningar, diagnoser, provsvar och vårdkontakter. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänst Journal via nätet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni