Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”Våga vara kvar, lyssna & bekräfta” – intervju med Gunilla Ridderström, Hospicekliniken Ersta sjukhus

Gunilla Ridderström

I en artikel i tidningen Fysioterapi berättar Gunilla om sitt arbete och erfarenheter på temat palliativ fysioterapi. Artikeln heter "Våga vara kvar, lyssna & bekräfta".

Gunilla Ridderström har arbetat i nitton år inom palliativ fysioterapi, sedan år 2012 arbetar hon på Ersta sjukhus Hospiceklinik inom ASIH - avancerad sjukvård i hemmet. Att arbeta inom ASIH innebär att patienterna har ett avancerat medicinskt behandlingsbehov. Många av patienterna är äldre men det finns även yngre personer, de flesta har en cancersjukdom men de finns också multisjuka som har till exempel KOL, hjärtsvikt eller neurologiska skador. 

Gunilla säger i ett citat i artikeln:

– Jag försöker möta patienterna där de är just nu och ta reda på vad som är det viktigaste för dem själva. Om det är viktigt för patienten att vara fysiskt aktiv, då försöker jag hitta den aktivitet som ännu går att göra, berättar Gunilla. ”Hur kan jag träna och fortsätta vara aktiv?” är en vanlig fråga i mötet med patienter med cancersjukdom i palliativt skede. 

På sidan 12 i tidningen kan du läsa hela artikeln: Fysioterapi

Ansvarig utgivare för tidningen Fysioterapi är Lois Steen. Bilden är hämtad från tidningens framsida.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni