Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta psykiatriska klinik om utmattningssyndrom i Läkartidningen

Stressrapport

Debatten kring det ökade antalet personer som diagnostiseras med utmattningssyndrom inom sjukvården fortsätter.

I dagens Läkartidning medverkar verksamhetschef Alexander Wilczek, Ersta sjukhus psykiatriska klinik i diskussion om utmattningssyndrom. 

Läkartidningen skriver att sjukskrivningarna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i läkarkåren. Och det är de unga kvinnliga läkarna som drabbas värst. Alexander Wilczek menar att det är vanligare hos kvinnor med en viss personlighetstyp som kallas prestationsberoende personlighet. 

Läs hela artikeln här: Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet 

Läs också om överläkaren Maria som under åtta månader var hon inlagd på Ersta psykiatriska klinik med diagnosen utmattningssyndrom.”För mig är det ohyggligt skamfyllt. Bara ordet utmattning andas svaghet! Det låter som en latmask som inte skärper sig”, säger Maria i Läkartidningen. 

Läs hela artikeln här: Jag behövde instruktioner för att värma en burk soppa

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni